Styret og Årsmøtet

Stubben barnehage er et andelslag, der foreldrene selv blir medeier i barnehagen når de tar imot plass til barnet sitt.

Årsmøte

Andelslagets høyeste organ er Årsmøtet som skal avholdes inne utgangen av april hvert år.
På årsmøtet har alle foreldre møte og stemmerett der hver andel gir en stemme. Foreldre med f. eks. 3 barn i barnehagen har da 3 stemmer på årsmøtet.

På årsmøtet behandles innkomne saker, regskap og budsjett. I tillegg vegler årsmøtet representanter til styret.

 

Styret

Styret består av 4 faste medlememmer pluss et varamedlem. I tillegg har daglig leder møterett i styret. Styremedlemmene velges normalt for 2 år av gangen og praksis har vært at det velges to representanter fra hvert bygg.

Dette er styret i Stubben barnehage SA:

  • Lisa Ødegård - Leder
  • Espen Jørgensen - Nestleder
  • Alexander Engø-Enersen - styremedlem
  • Per Iver Nordset - styremedlem
  • Lise Kornbakk - styremedlem