Søke plass

Frist for hovedopptak: 1 mars

Opptakskriterier:
Alle barnehager (og SFO'er) i Nittedal har samordnet sitt opptak gjennom et felles opptakssystem i kommunen. Hensikten med ordningen er å forenkle jobben for de foresatte, samt at hvert barn kun får tilbud fra en barnehage.

Søknader til Stubben kommer direkte til barnehagen via dette systemet og opptak av nye barn vil bli foretatt fortløpende gjennom året når vi får ledige plasser.

Vi har naturlig nok flest ledige plasser i august, fordi de eldste barna begynner på skolen. For å bli vurdert til dette hovedopptaket må søknadsfristen overholdes.

 

Ledige plasser:
Barnehageåret begynner i august og de fleste barna vil derfor begynne denne måneden, men vi har også mulighet for å ta inn noen barn på andre tidspunkt.

Stubben barnehage har ingen ledige plasser akkurat nå, men dette kan komme til i løpet av året. Til hovedopptaket 2023 vil vi få 16 ledige plasser. 14 for barn under 3 år og 2 for barn over 3 år.

 

Vilkår
For å få tildelt plass i en kommunal barnehage må du være bosatt i Nittedal kommune senest ved det tidspunktet plassen tas i bruk.
Dette gjelder ikke for private barnehager, som styres etter egne vedtekter. Informasjon om Stubbens opptakskriterier finnes i våre Opptakskriterier, og i Vedtekter for Stubben barnehage SA.

 

Frist for hovedopptak: 1 mars

Elektronisk søknad finner du her: https://nittedalg2.ist-asp.com/NO00233-pub/login.htm

 

Som søker får du tilsendt brukernavn og passord, som du må ta vare på.

Som foresatt kan du da søke barnehageplass (eller SFO plass for søsken eller førskolebarn), ha full oversikt over din søknadsprosess, søke om endringer i barnehagetilbudet, gjøre endringer på adresser/telefonnummer via ”min side" og levere oppsigelse av barnehageplassen (husk oppsigelsesfristen).

Barna beholder plassen frem til skolestart. Barn som begynner på skolen
behøver ikke å levere oppsigelse hvis de slutter i tidsrommet 1. juli - 1.
august.