Vår avdeling i Nyveien 1

Her er det to barnegrupper:

  • Måltrosten har 4 voksne og 24 barn over 3 år

  • Nøtteliten har 3 voksne og 9 barn under 3 år