Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen må gi barn mulighet til å uttrykke seg estetisk. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser.

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna
- tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
- utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet

For å arbeide i retning av disse målene må personalet
- sørge for at barn daglig har tilgang til bøker, bilder, instrumenter, utkledningsutstyr og rikelig, variert materiale og verktøy for skapende virksomhet
- motivere barna til å uttrykke seg og gi dem mulighet for å finne sine egne uttrykksformer

 

Mål for småbarns avdelingen (1-3 år):

 • Barna skal få mulighet til ulike estetiske opplevelser
 • Vi skal dele barnegruppen i ulike lekegrupper.
 • Eksempel på lekegrupper:
  • Bygge med ulike klosser
  • Lage mat i kjøkkenkroken
  • Ha ulike sangleker
  • Leke med dyr, hånddukker etc.
  • Leke med tog og bil
  • Spille spill
  • Male/ tegne/ leke med plastelina
  • Leke med dokker/ flytte lek

 

Mål for store barns avdelingen (3-6 år):

 • Rollelek /dramalek – Prøysen, Lindgren, Andersen, Asbjørnsen og Mo
 • Dramatisere for hverandre og for andre avdelinger
 • Teatertur i lokalmiljøet
 • Kunst ustilling på grendehuset
 • Utforske ulike teaterformer (bordteater, skyggeteater, dukketeater, rollespill)
 • Aktiviteter knyttet til dans, musikk og bevegelse:
  • Rytme og tekst
  • Ulike musikkstiler
  • Tempo og styrke
  • Stemninger (glad / lei seg)
 • Aktiviteter knyttet til forming / formingsmateriell:
  • Eksperimentering materialer
  • Maling
  • Modellering
  • Klippe og lime
  • Perle
  • Veve og sy
  • Gips
  • Naturmaterialer (ofte selvplukket)
  • Vår utstilling