Nærmiljø og samfunn

Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett.

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna
- utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet
- blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet

For å arbeide i retning av disse målene må personalet
- arbeide for at alle barn får erfare at de er verdifulle og viktige for fellesskapet
- sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og for andre
- være oppdatert og opptatt av samfunnet og vise interesse for barns bomiljø og lokalmiljøets mange muligheter

 

Mål for småbarns avdelingen (1-3 år):

 • Blir godt kjent inne og ute i barnehagen
 • Småbarns avdelingene besøker hverandre
 • Noen fellesturer for de eldste

 

Mål for store barns avdelingen (3-6 år):

 • Høste av naturen
 • Handle i butikken
 • Gå på biblioteket
 • Besøke skolene sammen med førskolebarna
 • Besøke statuen av Alf Prøysen på Mo
 • Pante flasker og levere glass i container
 • Kjøre tog og (lokal) buss
 • Sommerfest