Levering og henting av barn

Det er viktig å ha gode rutiner når barn levers og hentes i barnehagen. Dette er en sårbar overgangsfase og det er viktig at det blir godt og trygt for alle, men spesielt for barnet.

Personalet skal, i den grad det er mulig, møte barnet i garderoben om morgenen og bli med ut i garderoben om ettermiddagen. Dette for at barnet skal opplever å bli tatt vare på og foreldrene kan gi/motta ønsket informasjon. Noen ganger kan dette være vanskelig å få til under frokosten hvis det blir levert barn på begge avdelinger samtidig. Foreldre som leverer i perioden 7.30 til 8.30 kan derfor måtte følge barnet inn på avdelingen.

Ingen barn må leveres eller hentes uten at personalet blir gjort oppmerksom på det.

Ingen barn må oppholde seg alene utenfor gjerdet i forbindelse med levering og henting.

 

Hvem kan hente?

Barnehagen må få informasjon om hvem som kan hente barnet. Dette er spesielt viktig dersom den som henter er ukjent for personalet. Foreldrene kan gi barnehagen en generell godkjenning dersom andre enn foreldrene skal hente barnet ofte. Denne må være skriftlig. Ellers må barnehagen få muntlig beskjed hver gang barnet skal hentes av en annen.

 

For sen henting

Det er viktig at alle overholder åpningstiden. Barnehagen stenger kl. 17.00. Den som skal hente barnet må være i barnehagen senest 16.45. Ved forsinkelse: Ring og gi beskjed!
Ved for sen henting vil det beregnes et gebyr på kr. 150,- pr. påbegynt halvtime.