Språklig kompetanse

Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Samhandling gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av det lille barnets måte å nærme seg andre mennesker på. At voksne oppfatter og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter ord på deres inntrykk og opplevelser, er av avgjørende betydning for videre utvikling av talespråket. Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser.

Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å
bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk
for egne tanker og følelser.
I samhandling mellom barn er det viktig å bli
forstått. En veksling mellom bruk av kropp, bevegelse og ord er en støtte for
utviklingen av talespråket. I lek bruker barna ofte variert og komplisert tale.

Personalet er viktige som språklige forbilder. Samtaler, høytlesing og
varierte aktiviteter som beskrevet under fagområdet kommunikasjon, språk og
tekst vil være viktige sider ved barnehagens innhold. (Forskrift om rammeplan for barnehagen)

 

Vi ønsker:

 • at alle barn skal få varierte og positive erfaringer med å
  bruke språket
 • at alle barn lærer grunnleggende begreper
 • at alle barn lærer å gjøre seg forstått
 • at alle barn kan uttrykke tanker og følelser i samhandling
  med andre

 

Personalet må:

 • være språklige forbilder for barna
 • være lydhøre for hva det enkelte barn prøver å formidle
 • bruke språket aktivt ved å sette ord på handlinger og
  følelser i alle situasjoner
 • trene på ord og begreper gjennom bruk av litteratur, sanger,
  rim og regler