Natur, miljø og teknikk

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling.

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen

For å arbeide i retning av disse målene må personalet
ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger og stimulere dem til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over fenomener i naturen og teknologien

 

Mål for småbarns avdelingen (1-3 år):

 • Vi må ta oss god tid til å iaktta og undre oss sammen over
  ulike fenomener
 • På tur er veien målet
 • Vi skal gi gode opplevelser i forhold til natur og
  utelek

 

Mål for store barns avdelingen (3-6 år):

 • Naturvern – ta vare på naturen
  • Lese bøker om naturvern
  • Kildesortering: papir, metall og glass
  • Puslespill og bøker
  • Ha plastpose og hansker med på tur
  • Kompost
 • Gå på tur – veien er målet
 • Studere livet i naturen og følge prosessene:
  • Plante / så – løk, blomster, grønnsaker
  • Bruke forstørrelsesglass (se små dyr og planter)
  • Se på livet i vannet og under steiner og stubber
  • Følge et tre gjennom årstidene
  • Ta inn froskeegg og se utviklingen til rumpetroll
 • Eksperimentere:
  • Fryse vann
  • Smelte snø
  • Lage islykter og snøfigurer
  • Kjøkkeneksperimenter