Vår avdeling i Velveien 14

Her er det to barnegrupper:

  • Bakvendtland har 4 voksne og 24 barn over 3 år

  • Hompetitten har 3 voksne og 9 barn under 3 år

  • Kanutten har 3 voksne og 9 barn under 2 år