Betaling

Her finner du satsene for andelsinnskudd, barnehagekontingent og matpenger.

 

Andelsinnskudd

Andelslaget er åpent for foresatte som har plass i barnehagen. Når foresatte har akseptert tilbud om plass plikter de å kjøpe en andel for hver plass som er akseptert.
Hver andel lyder på kr. 2500,-. Denne må være betalt før barnet begynner i barnehagen og blir tilbakebetalt når barnet slutter. (Det vises for øvrig til vedtektene pkt. 3).

 

Kontingent.

Barnehagen har følger den til enhver tid vedtatt makspris for barnehager.Makspris for 2023 er  kr. 3000,- pr mnd, 11 mnd i året. Juli måned er betalingsfri.

Foreldre som har mer enn ett barn i barnehage får søskenmoderasjon. Søskenmoderasjonen er 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3 

Stubben barnehage har inntektsgradert foreldrebetaling. Vedtak om inntekstgradert foreldrebetaling fattes etter søknad til Nittedal kommune.

 

 

Betaling for mat og frukt.

Dette er faste satser uten søskenmoderasjon.

Det serveres varmmat 2 dager i uka.

 

Matpenger

480,-

Fruktpenger

100,-