Turdager

Alle avdelinger har faste turdager. Barna går da fra barnehagen ca. kl. 9.30 Disse dagene må barna ha med seg matpakke og drikke til lunsj. Barnehagen kan også gå på tur andre dager, men da vil personalet sørge for å smøre med mat.

Barnehageåret 2023-2024 har avdelingene følgende faste turdager:

  • Bakvendtland - Tirsdag
  • Hompetitten - Onsdag
  • Måltrosten - Tirsdag
  • Nøtteliten - Onsdag