Kropp, bevegelse og helse

Ingen lekemiljøer er risikofrie, men når barn lærer å meste sin egen kropp og omgivelsene, øker sikkerheten. (Fjørtoft, 2000)

Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp.
 
Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna
- får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring
- skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer
- får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider

For å arbeide i retning av disse målene må personalet:
- sørge for god planlegging og fleksibel tilrettelegging og utnyttelse av det fysiske miljøet, og vurdere hvordan nærmiljøet kan supplere barnehagens arealer til ulike årstider
- tilrettelegge for og inspirere til trygg og utfordrende kroppslig lek og aktivitet for alle, uansett kjønn og kroppslige, psykiske og sosiale forutsetninger
- følge opp barns lekeinitiativ og tilby lek og spill der barna er fysisk aktive og opplever glede gjennom mestring og fellesskap

 

Mål for småbarns avdelingen (1-3 år):

 • Fokuset skal ligge på barnas kroppslighet: de skal få gode erfaringer med
  varierte og allsidige bevegelser og utfordringer inne og ute.
 • Vi skal være ute hver dag
 • Vi skal bruke uterommet som en naturlig del av vår lekearena hver dag.
 • Vi skal på tur, utenfor barnehagens gjerde 1 gang per uke.

 

Mål for store barns avdelingen (3-6 år):

 • Vi skal bruke uteområdet hver dag som en naturlig del av lekearealet
 • Barna skal få gode erfaringer med varierte bevegelser
 • Barna skal få øket kroppsbevissthet og kroppsbeherskelse
 • Vi skal tilpasse aktivitetene til årstidene ved å: gå på tur, klatre, ake, gå på ski, lage snøengler, huske, spikke, snekre, balansere, drive ballspill, sykle, danse etc.
 • Barna skal tilegne seg kunnskap, gode vaner og holdninger om kost, hygiene, aktivitet og hvile (eks. vaske hender før mat og etter do besøk, bordskikk, spise sunn og variert mat, etc.)