Pedagogisk innhold

I Stubben skal alle barn oppleve god omsorg. Vi er oppatt av å ta vare på den gode barndommen for alle og jobber målrettet for at alle barn skal utvikle vennskap.

 

Vårt satsningsområde er språkutviklig og sosial kompetanse.

I tillegg vektlegger vi lek, vennskap, musikk, drama, forming og fysisk fostring.

Vi er mye ute hver dag og alle barn har fast turdag hver uke. De eldste barna deltar i førskolegruppe og vi har språkgrupper for alle.

Under fanen "pedagogikk" kan du lese mer om dette.