Antall, rom og form

Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering.

For å arbeide i retning av disse målene må personalet
- resonnere og undre seg sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelser og antall og stimulere barnas evne til å bruke språket som redskap for logisk tenkning
- tilby materiell som gir barna erfaringer med klassifisering, ordning, sortering og
sammenligning

 

Mål for småbarns avdelingen (1-3 år):
Personalet må:

 • setter ord og begreper på de ulike tingene vi leker med
 • undre seg sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelse
  og antall.
 • gi barna erfaring med sortering, klassifisering og
  sammenligning

 

Mål for store barns avdelingen (3-6 år):
Personalet må:

 • drive med mengde og begrepstrening (størst/minst, lang/kort,
  tung/lett etc.
 • lage mat sammen med barna (veie, måle, telle)
 • bruke dagtavle: dato, dag , vær etc.
 • bruke konstruksjonsleker: jovo, ”diamanter” etc
 • arbeide med geometri: mosaikktavle og figurer
 • dekke på tralla sammen med barna (telle, systematisere)
 • motivere for tall og bokstav interesse (førskolen)
 • spille ulike spill
 • leke Kims lek