Mål og Visjon

Visjon: Med skrubbsår på knærne og stjerner i øynene

Hovedmål:

Trygge barn, som gjennom lek
og samhandling med andre
utvikler
prososiale egenskaper
og et godt muntlig språk.

 

Delmål:

  • Omsorg og oppdragelse
  • Lek
  • Læring
   • Antall, rom og form
   • Natur, miljø og teknikk
  • Sosial kompetanse
  • Språklig kompetanse
   • Kommunikasjon språk og tekst
  • Kropp, bevegelse og helse
  • Barnehagen som kulturarena
   • Kunst, kultur og kreativitet
   • Etikk, religion og filosofi
   • Nærmiljø og samfunn
  • Barns medvirkning