Nyhetsarkiv

  • Vi har 18 plasser ledig fra august 2024.

    16 plasser for små barn (under 3 år) og 2 plasser for store (over 3 år).
    Det blir ikke arrangert felles besøksdag dette året, men vi tar gjerne imot besøk.
    Ta kontakt med styrer for å avtale tid.