Betaling

Her finner du satsene for andelsinnskudd, barnehagekontingent og matpenger.

 

Andelsinnskudd

Andelslaget er åpent for foresatte som har plass i barnehagen. Når foresatte har akseptert tilbud om plass plikter de å kjøpe en andel for hver plass som er akseptert.
Hver andel lyder på kr. 2500,-. Denne må være betalt før barnet begynner i barnehagen og blir tilbakebetalt når barnet slutter. (Det vises for øvrig til vedtektene pkt. 3).

 

Kontingent.

Foreldre som har mer enn ett barn i barnehage får søskenmoderasjon.
Søskenmoderasjonen er 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3

Plass

Barn nr. 1

Barn nr. 2

Barn nr. 3

100 %,             full plass

3.040,-

-30%

-50%

 

Stubben barnehage har inntektsgradert foreldrebetaling.

 

  •  Husholdninger med dokumentert inntekt under 559.000,- har rett på redusert oppholdsbetaling. Reduksjonen gjøres etter innvilget søknad til Nittedal kommune.

  • Husholdninger med inntekt under 548.500,- har rett til 20 timer gratis kjernetid for 4- og 5- åringene. Reduksjonen gjøres etter innvilget søknad til Nittedal kommune

 

 

Betaling for mat og frukt.

Dette er faste satser uten søskenmoderasjon.

 

Matpenger

250,-

Fruktpenger

100,-